Skip to main content

Gazella rekryterar in ny extern VD

Publicerades 6 Dec 2018 av Linn Albinsson

Rekryteringsbranschen kommer inom de närmaste åren präglas av stora förändringar genom kommande och pågående digitalisering. Jonas Brenner tillträder som ny VD för Gazella från och med första januari 2019. Gazella arbetar med rekrytering och konsultlösningar inom områdena redovisning, ekonomi- & affärsstyrning, finans och risk & compliance och Jonas tillträder i linje med bolagets mål om att bli det självklara valet av rekryteringspartner inom ekonomi och finans.

Jonas har under sin karriär inom finansbranschen bl.a. arbetat som Credit Officer och Kreditchef på Carnegie Investment Bank och under de senare åren som VD på PayEx Credit samt chef för Konsumentkrediter, Business Control, Analys och Strategi på Bluestep Bank. Jonas har lång erfarenhet av bolag i förändring och har själv haft ett stort fokus på affärs- och organisationsutveckling likväl som digital utveckling. Denna bakgrund kommer väl till användning när organisationen fortsätter utvecklas tillsammans med bolagets personal på kontorshuset GT30 i Stockholm.

”Vi avsåg i rekryteringsprocessen av en VD att inte rekrytera någon från branschen. Rekryteringsbranschen har i stort sett stått stilla i utveckling sedan avregleringen i Sverige så därför ville vi ta in någon från en bransch som utvecklats mer digitalt senaste åren och någon som har en vana att driva den typen av förändringsprocesser” – säger Patrik Sundelin, medgrundare till Gazella.

”Jonas har en vana att leda större organisationer och agera i ett annat strukturellt klimat vilket ger Jonas verktygen att kunna bygga upp rätt strukturer för Gazella och förutsättningar att kunna fortsätta växa snabbt utan att tappa kvalité.” – tillägger Fredrik Newstam, medgrundare till Gazella

JAG HAR UNDER MÅNGA ÅR NYTTJAT DIVERSE REKRYTERINGSBOLAG OCH UPPMÄRKSAMMAT EN BRISTANDE FÖRSTÅELSE FÖR VAD BOLAGEN EFTERFRÅGAT OCH NOTERAT MÅNGA SAKER SOM KAN FÖRBÄTTRAS. – Jonas Brenner.

Genom att Jonas tillträder som VD ämnar Gazella fortsätta sin tillväxtresa. Bolaget har befunnit sig under stark expansion under de snart fem verksamma åren. Personalstyrkan har passerat 120 personer, varav över 40 arbetar internt inom nischade team som byggts upp för att möta olika kunders behov. Med Jonas fokus på att utveckla verksamheten så hoppas Gazella fortsatt kunna arbeta för att vara branschledande och erbjuda ännu mer flexibla lösningar för kompetensförsörjning för sina kunder. Trots att Jonas är ny i rekryteringsbranschen är han långt ifrån obekant med branschen. Ett av Jonas mål är att söka möjligheter för att förekomma behov och hitta mervärde för alla inblandade i affären – kunder, kandidater och Gazella.

”Jag upplever att det varit en blygsam innovationsutveckling inom branschen de senaste 10 åren, så fokus kommer att ligga på att utveckla nya effektivitetshöjande lösningar och implementera ny teknik i arbetet likväl som att fortsätta värna om det mänskliga mötet i matchning mellan företag och kandidater.” – säger Jonas Brenner.