Skip to main content

Ekonomichef i ständig utveckling

Publicerades 3 Maj 2019 av Linn Albinsson

Dagens ekonomiavdelningar är i ständig utveckling till följd av den rådande digitaliseringen. Ekonomichefer behöver allt mer gå från traditionellt ekonomiarbete till att jobba med omställning och strategi för förändringsarbete. Anna Andersson är ekonomichef på Gazella och har arbetat i organisationen sedan starten 2014. Hon har varit delaktig i Gazellas utveckling när bolaget under fem år gått från 4 till över 120 anställda och vet hur det är att ställa om organisatoriskt med bemanning och hur man drar nytta av nya smarta system. Anna berättar nedan om sin erfarenhet från ekonomifunktionens utveckling och omställningen det kan innebära som ekonomichef.

Ekonomifunktionens förändring

För att kunna ta tillvara på ny teknik krävs ett kontinuerligt arbete med att utvärdera och optimera processer. Oavsett om ett företag är i tillväxtfas eller inte, handlar ekonomichefens roll inte längre enbart om rapportering och analys av historiska data på samma sätt som tidigare. Rollen innebär även att förutse framtida utveckling i företaget och att jobba strategiskt med ekonomifunktionens utveckling av processer och system, som kan innebära stora effektiviseringar och besparingar för ett bolag. Det är viktigt att ekonomifunktionen jobbar nära ledningen för att kunna förutse och planera för kommande behov.

Ökad tillgänglighet

Idag krävs det alltmer att man har tillgång till dagsaktuella siffror, för att bättre kunna förutse framtida förändringar. Det förväntas att data och rapporter finns lättillgängligt och lättolkat på ett annat sätt än tidigare och då krävs det att rätt system finns på plats. Varje avdelning på företaget vill själva kunna hämta information, få inblick och se aktuella underlag inför beslut, samt lättare följa sina egna kostnader och budget. Tack vare digitalisering blir allt detta möjligt och möjligheten till transparens ökar avsevärt.

Fokus på säkerhet

I takt med att organisationen växer och man jobbar mer digitalt, blir säkerhetstänket allt viktigare. Man behöver kontinuerligt se över processer och hur man kan anpassa sig för att kunna skydda sin data bättre. Trenden går mot ett mer mobilt arbetssätt generellt, där medarbetare efterfrågar att kunna jobba hemifrån eller på distans och genom smarta molntjänster ges en större flexibilitet eftersom man kan logga in och utföra sitt arbete vart och närsomhelst på ett säkert sätt.