Skip to main content

Digitalt kompetenslager ger snabbhet

Publicerades 18 Dec 2019 av Linn Albinsson

Gazella blev utnämnt till ett av Sveriges Gasellföretag 2019. Ett pris som delas ut till Sveriges snabbast växande företag. Patrik Sundelin berättar om vad som bidragit till Gazellas framgång.

Gazella verkar sedan 2014 på den svenska marknaden för rekryterings- och interimslösningar, där Patrik Sundelin är en av grundarna till företaget. Patrik berättar att engagerade kollegor, nära teamarbete samt ett egenutvecklat affärs-system, Gazellamodellen, som ger snabb åtkomst till de kompetenser som Gazella erbjuder till interim- och rekryteringsbranschen, bidrar till framgångarna.

– Teamen är nischade mot roller inom finans och ekonomifunktion. Ett av många team arbetar mot redovisning och ett annat mot controlling för att vi ska kunna hitta nyanser och verkligen förstå kunden på en djupare nivå, säger han.

 

Företaget har byggt upp ett eget affärssystem som de har förfinat under lång tid.

– Vår modell, Gazellamodellen, är lite som ett lagertänk men i form av kompetens. Vi har all information i vår databas, vårt kompetenslager, så när en kund behöver hjälp så kan vi få fram
en CFO eller ekonomiassistent på generellt sett åtta timmar, även om vi lovar två arbetsdagar. Snabbhet och kvalitet är centralt för oss, och det innebär att vi ständigt behöver uppdatera informationen i systemet, säger Patrik.