Skip to main content

Behov av kompetensutveckling blir enormt, nu när AI gör entré!

Publicerades 24 Sep 2020 av Linn Albinsson

Enligt en ny rapport från unionen kommer många yrken påverkas enormt av ny teknik. Redan inom fem år kommer mycket administrativa arbetsuppgifter ha automatiserats. Kvinnor drabbas hårdast, nära 12% av deras arbetsuppgifter i de undersökta branscherna väntas automatiserats. För ekonomiassistenter, löne- och personaladministratörer är det över 40% av arbetsuppgifterna som väntas ersättas. Det handlar om en transformation, där vissa yrken försvinner och nya tillkommer. Har ni reflekterat och analyserat hur teknikutvecklingen kommer påverka ert företag på sikt?

Stor förändring redan inom fem år

Unionen har med en avancerad analysmodell undersökt hur ny teknik kommer att förändra arbetet för tjänstemän inom fem år. Rapporten visar att jobb inom it, handel, kommunikation, tillverkningsindustri och kunskapsintensiva tjänster kommer påverkas hårt. Kvinnor kommer drabbas hårdast, då de i större utsträckning har arbetsuppgifter som väntas automatiseras, nära 12 procent av arbetsuppgifterna väntas automatiseras jämfört med 8% för männen.

Det är administrativa arbetsuppgifter som i mångt och mycket kommer automatiseras. För tillexempel ekonomiassistenter förutspår unionen att en tredjedel av arbetsuppgifterna kommer ersättas av ny teknik. För löne- och personaladministratörer är det över 40% som kommer ersättas. Tjänstemän med högre utbildning kommer inte påverkas lika hårt enligt rapporten. Endast 5% av arbetsuppgifterna kommer ersättas med ny teknik för dem, även om det ändå kommer lämna avtryck i deras arbetsvardag, genom att teknik kan förenkla och förbättra deras arbete, om de får rätt förutsättningar.

It-relaterad kompetens behövs

Vi ska inte tappa hoppet kring framtidens arbetsmarknad. Det rör sig troligtvis om en transformation, där vissa yrken kommer behöva färre personer medan andra kommer behöva fler. Branscher med stor potential för automatisering och/eller förstärkning kommer behöva anställa fler med it-relaterad kompetens. De nya jobben kan också skapas utanför det aktuella företaget, till exempel på konsultföretag eller i företag som tillhandahåller affärstjänster av olika slag.

Unionen genomförde analyserna utifrån hur 17 tekniska applikationer påverkar möjligheten att automatisera och förstärka arbetsuppgifter inom olika branscher. För att utveckla och implementera dessa nya tekniska applikationer såg man i analysen att det skulle innebära en ökning på 4% av den undersökta arbetskraften. Av dessa beräknades att cirka 40% av heltidstjänsterna tillfalla kvinnor, baserat på att det finns kvinnor att rekrytera. Eftersom könsfördelningen i ingenjörs och it-utbildningar idag domineras av män finns risk att andelen kvinnor kommer bli betydligt lägre.

I undersökningen såg man att 63 nya yrken kommer behövas för att implementera de nya teknikerna. Utöver renodlade it-jobb såg man att yrken inom rekrytering, HR, kommunikation och projektledning också kommer att påverkas.

De mest efterfrågade jobben

Det mest efterfrågade yrket kommer att vara mjukvaru- och systemutvecklare, där rapporten visade att det inom fem år kommer behövas 1900 nya heltidstjänster för att implementera de nya tekniska applikationerna i de aktuella branscherna. Även processanalytiker och dataanalytiker kommer vara efterfrågade.

Enligt arbetsförmedlingens senaste prognos över framtidsutsikterna för nästan 200 yrken, återfinns yrken som civilingenjör, mjukvaruutvecklare, systemutvecklare systemanalytiker och it-arkitekter. I de yrken som arbetsförmedlingen spår att det kommer vara hård konkurrens om jobben är 70% kvinnodominerande. Samtidigt är mansdominansen bland framtidsyrkerna på tjänstemannasidan tydlig. Risken är överhängande att en jämn könsfördelning inom framtidsyrkerna kommer gå trögt då betydligt färre kvinnor, av olika anledningar, söker sig till tekniska högskoleutbildningar. Det är oroväckande eftersom dessa yrkesgrupper kommer vara centrala i att utforma framtidens tekniska lösningar och därmed framtidens samhälle.

Enligt denna avancerade analysmodell ser vi att behovet av kompentensutveckling är enormt ute på arbetsplatserna idag. Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen, tipsar om att redan nu analysera hur teknikutvecklingen kommer påverka företaget på sikt för att redan idag satsa på strategisk kompetensutveckling. Inte minst för kvinnor, de behöver hjälp att bygga på sin kompetens och få förutsättningar för att utvecklas och kunna byta bana.

Gazella arbetar med rekrytering och interimstjänster inom ekonomi och finans. Klicka HÄR för att komma till vår hemsida!