Skip to main content

Är trevlig arbetsmiljö viktigare nu än någonsin för att vara attraktiv arbetsgivare

Publicerades 10 Sep 2020 av Linn Albinsson

Många har under pandemin upptäckt de många fördelar som finns med distansarbete och experter menar att många aldrig kommer vilja återgå helt till fysiskt kontorsarbete igen. Kontoren kommer i många fall fortfarande behövas men på sikt kommer arbetsgivarna behöva lägga än större vikt vid att göra arbetsmiljön trevlig för att erbjuda en attraktiv arbetsplats, där det känns meningsfullt att arbeta.

Det går inte att kämpa emot den omvandling pandemin inneburit för arbetslivet. Dagens arbetsplatser har snabbt blivit mer digitalt- och mobilt anpassade än någonsin tidigare. Många har insett att vi sparar både tid och pengar på minskade resor till och från jobbet. Man har hunnit fixa en bra arbetshörna hemma och sett fördelarna med att själv kunna ta större ansvar över arbetstid och arbetsplats och även upptäckt att det går bra att ta mötet online istället för fysiskt. Många företag kommer troligtvis därför aldrig återgå helt till samma arbetsmiljö de hade innan pandemin.

Kontoren kommer i många fall fortfarande behövas och precis som det finns flera fördelar med distansarbete finns det också fördelar med att arbeta från kontoret. Eftersom vi är sociala individer kommer troligtvis många fortsättningsvis uppskatta den sociala arbetsmiljö en arbetsplats erbjuder, där man får komma till arbetet för att träffa sina arbetskamrater, som underlättar samarbetet och skapar möjlighet för att kunna surra vid kaffeapparaten. Det kommer vara viktigt att erbjuda en trevlig arbetsplats, som arbetstagarna tycker känns meningsfull och stimulerande att åka till, för att vara ett attraktivt företag.

Läs mer: Plötsligt befinner du dig i ett distruberat team, vad är viktigt att tänka på som ledare?

I Randstads årliga undersökning, Employer Brand Research, fick 4 800 personer i Sverige uttala sig, där det undersöktes vilka egenskaper som är viktiga för viljan att ta anställning på ett företag.

Resultatet visade följande:

Trevlig arbetsmiljö 64 %
Intressanta arbetsuppgifter 51%
Balans mellan jobb och fritid 44%
Anställningstrygghet 43%
Flexibilitet 40%

Trevlig arbetsmiljö toppar listan. Respondenterna fick även gradera företagen utifrån kriterier som finansiellt välmående, inställning till ny teknik, om de har ett gott rykte, om arbetsmiljön är trevlig och om de kan erbjuda intressanta arbetsuppgifter. 64 procent av de tillfrågade hade med arbetsmiljö som ett av de viktigaste kriterierna.

Eftersom den nya arbetsvardagen ser annorlunda ut nu mot tidigare, kommer det troligtvis vara än mer viktigt att erbjuda en god arbetsmiljö, både hemma och på kontoret, för att vara en attraktiv arbetsgivare framåt. Enligt svensk lag har arbetsgivaren det yttersta ansvaret för anställdas arbetsmiljö i hemmet. Som företag behöver du titta på att ha fungerande teknik, med uppkoppling och digitala mötesformer, samt säkerställa att ergonomin är tillfredsställande. Det handlar om allt från stolen du sitter på till arbetsbelysningen.

Att vara ett attraktivt företag ger även många positiva ringar på vattnet, bland annat i besparingspotential i form av minskad sjuknärvaro och lägre rekryteringskostnader. Enligt en ny rapport från Nyckeltalsinstitutet, som bland annat räknar ut Attraktiv Arbetsgivarindex AVI, såg man att mindre arbetsgrupper var ett sätt att öka trivseln och minska sjukskrivningar. Den visade också att om man lyckades hålla personalen engagerad och motiverad såg man samband med att det ökade chansen att personalen stannade kvar längre. Bra arbetsvillkor kan alltså spara pengar. Det gäller att hoppa på surfbrädan och flyta med på vågen. Det kan vara extra viktigt nu att hålla sig uppdaterad kring ämnet, då många förändringar skett under kort tid.

 

Behöver du hjälp med Rekrytering eller behöver du stöttta upp med konsulter till ditt företag? Läs mer om hur Gazella kan hjälpa dig HÄR 

 

Källa: civilekonomens artikel och artikel