Skip to main content

5 sätt att engagera sin personal

Publicerades 16 jul 2019 av Linn Albinsson

Engagerade medarbetare gör det lilla extra för företagets framgång, de anstränger sig lite mer och tar fler initiativ. Känner de sig värdefulla bidrar det till mer passion, energi och att de får mer uträttat vilket producerar bättre resultat. Att skapa en arbetsplats med engagerade medarbetare, är ingen enkel uppgift. Företagets ledare spelar en stor roll i att motivera sina medarbetare och det är ledarna som måste sätta standarden, som de anställda sedan följer. Nedan följer 5 tips på vad du som ledare bör tänka på om du vill öka dina medarbetares engagemang.

Var en engagerad ledare
Engagerade ledare är A och O för att de anställda ska känna sig inspirerade på jobbet. Det gäller för ledare att ta tillvara på det engagemang som de anställda visar samt ett genuint intresse att förstå sina medarbetares mål och behov. Detta bidrar till att den anställde känner sig hörd och visar att du bryr dig om deras arbetsinsats. En bra ledare har regelbundna avstämningar för att säkerställa hur personalen har det och vad man kan göra för att förbättra arbetsmiljön för dem.Ledare bör ta reda på vad som motiverar personalen och vad de ser som framgång i företaget, för att öka chansen till att skapa en omgivning där dina anställda trivs.

Kommunikation
Kommunikation inom företaget är ett av de viktigaste områdena för att varje anställd ska känna sig delaktig i företagets resa. Medarbetarundersökningar och att hålla kontinuerlig dialog med medarbetarna är viktigt. Informera om företagsnyheter och förändringar både internt och externt samt var noga med att dela nyheten i god tid så att personalen kan förbereda sig på kommande förändringar. Anställda uppskattar att vara informerade kring företags viktigaste mål. Det hjälper dem att planera sin framtid i företaget och anpassa sin professionella utveckling kring bolagets mål. Var tydlig och ärlig när du sätter företagets värderingar, det kommer leda till en bättre arbetsplats.

Utveckling och nya möjligheter
Ta tillvara på dina medarbetares kompetenser och uppmuntra dem till att fortsätta samla på sig nya kunskaper, då kommer du få engagerade medarbetare i gengäld. Ta reda på om de får utlopp för alla sina styrkor i dagens arbetsroll och fråga dem vad de har för framtida karriärplaner och se över om det finns projekt de kan delta i för att få nya kunskaper. Ge kontinuerlig feedback och diskutera nästa steg och fortbildning för de som vill bli befordrade. De flesta anställda värderar karriärsutveckling högt och vill kunna klättra. Visa att du bryr dig och ge dem möjlighet till att bevisa sig.

Meningsfullt arbete
För att anställda ska känna engagemang behöver arbetet kännas värdefullt och att deras arbete bidrar till något meningsfullt för företaget. Visa dem kopplingen mellan deras arbete och företagets framgång. Sätt upp mål och ge dem utmaningar samt ge medarbetare chans till att förbättra arbetsrutiner och arbetsplatsen genom att låta dem vara delaktiga i beslut. Det skapar en känsla av ansvar för företagets utveckling. Fira framgångar och tacka anställda regelbundet för deras arbete på ett sätt som är värdefullt för dem. På detta sätt visar ledaren att man är medveten om deras hårda arbete, vilket kommer öka deras lust till att göra ännu bättre ifrån sig.

Skapa personliga relationer
En engagerad personal är ofta företagets största tillgång. Underlätta för de anställda genom att fundera ut sätt att göra det lättare för dem att kombinera jobb och privatliv och försök skapa en god balans mellan hårt arbete och roliga, sociala aktiviteter. Främja en rolig arbetsmiljö, det kan handla om allt från att fira någons födelsedag till att göra större teamaktiviteter då och då. Detta bidrar oftast till både ökat kamratskap mellan kollegor och ökad kreativitet. Visa medarbetare att företaget är öppet för nya idéer och förslag på förbättringar. Det är viktigt att alla känner sig värdefulla, hörda och delaktiga för att hålla dina medarbetare engagerade på din arbetsplats.

Källor: MichaelPage och SocialTalent