För- och nackdelar med outsourcing till extern part

Outsourcing, som ofta innebär att företag låter en extern leverantör driva en eller flera av företagets processer istället för att sköta det internt, har förkommit sedan flera decennier och fortsatt att växa under de senaste åren. Detta mycket på grund av att de tekniska förutsättningarna utvecklats. Många företagare förespråkar outsourcing, då det kan innebära lägre kostnader och mer tid till att ägna sig åt kärnverksamheten. Vi vill påstå att det finns lika många fördelar med att sköta processerna internt som externt och att varje företag behöver fråga sig vad som bäst passar deras verksamhet.

Sverker Nyman har jobbat som ekonomichef i mer än 15 år och jobbar idag som affärsområdeschef på Gazella. Han har genom sin karriär sett både för- och nackdelar med att organisera sin ekonomifunktion på olika sätt.

– Mönstret har under lång tid varit outsourcing av lönehanteringen. Lägre kostnader är ofta förenliga med outsourcing eftersom man utnyttjar stordriftsfördelarna hos de bolag man outsourcar till. Mindre bolag kanske endast har en person som ansvarar för ekonomifunktionen och personberoendet minskar vid outsourcing och företaget utsätter sig inte för risker med avseende på personalfluktuation eller underbemanning, säger Sverker.

Brist på tid eller avsaknad av kompetens är andra vanliga orsaker till att företag outsourcar. Det visar outsourcingbarometern från Visma Services 2014. Andra vanliga orsaker är att man vill undvika kostsamma rekryteringsprocesser och få ökad kontroll.

– Outsourcing kan innebära smidigare processflöden och en ökad kontroll och är bra att nyttja om man saknar kompetensen som krävs på bolaget och behöver höja kvalitén, säger Sverker Nyman.

Det finns oftast två sidor av samma mynt. Outsourcing kan också innebära att det är svårt att ha kontroll över verksamhetens helhet och man har inte samma tillgång till underlag för att kunna fatta snabba beslut.

– Om man lägger delar eller hela ekonomifunktionen externt, kan man ibland inte följa resultatet i realtid eller göra snabba analyser ad-hoc. Man försätter sig i en situation där man måste vänta på exempelvis resultatrapporter. Vem kontrollerar att man betalar korrekt nerlagd tid gentemot den outsourcade partnern? Information måste gå omvägar för att komma fram, vilket ger risk för missuppfattningar eller att all information inte når fram på samma sätt.

Vid outsourcing löper man också risk för att affärshemligheter och kontaktnät hamnar hos annan part och alla risker det medför. Det kan också innebära att man sätter sig i en beroendeställning gentemot sin outsourcingpartner, där kostnaden att bygga upp en egen ekonomifunktion igen blir för stor, fortsätter Sverker.

Idag diskuteras det mycket om hur viktigt det är att skapa en bra teamkänsla på jobbet och om outsourcing kan påverka bolagets företagskultur.

– Man missar i de flesta fall den personliga kontakten med personalen på det externa bolaget. Jag tror det blir svårare att hålla personalen motiverad till att se utvecklingsmöjligheter för deras tjänster och viljan till att göra det lilla extra för bolaget minskar, om de som ansvarar för exempelvis redovisning, inte är anställda av bolaget. Förståelsen för den verksamhet man bedriver minimeras till de fåtal personer på bolaget som är kvar.

Så vad är bäst, outsourcing eller sköta allt internt?

– Det beror på vilken fas man är i och vilken storlek företaget har, samt vilka förutsättningar som finns för att ansvara för ekonomifunktionen. Man behöver förstå helheten och analysera om man tycker det är effektivt/lönsamt eller inte.

 

Vill du ha hjälp med att diskutera vad som bäst gynnar ditt företag, implementera förändringen eller har några övriga frågor, så är jag intresserad av att föra en dialog med dig om det!

Kontakta Sverker HÄR

 

KONTAKTA GAZELLA

Mer från bloggen

Hitta värmen i ditt kallprat!

Få människor uppskattar att kallprata med nya människor men kallprat är betydelsefullt. Det är ett viktigt för relationen mellan dig och dina kollegor, din chef...

hitta-värmen-i-ditt-kallprat

Sommar, sol och tid för reflektion?

I dagens samhälle kan nog många känna igen sig i att vi ofta håller ett högt tempo där vi ständigt fokuserar framåt. Lika viktigt som...

reflektion-gazella

Gig-arbete, en snabb väg till jobb!

Under pandemikrisen har gig-ekonomin blivit viktig, då den skapar nya vägar till arbete och har blivit ett sätt för många människor att hålla sig flytande...

gigekonomi-gazella

Finns det jobb för nyexaminerade ekonomer?

Enligt arbetsförmedlingen har antalet tjänster inom administration och ekonomi minskat under mars och april, jämfört med samma period förra året. Läget på arbetsmarknaden kan kännas...

Sälj

Kontakta oss gärna

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.