Evolutionen av Controllerrollen

Vi lever i en snabbföränderlig tid där digitalisering, AI och ökat hållbarhetsfokus påverkar företagen. Som nyckelroll och bollplank till ledningen spelar Controllern en viktig roll i att agera rådgivare genom dessa förändringar och identifiera möjligheter. Detta ställer nya krav på att Controllers anpassar sig och blir en strategisk partner till ledningen för att stärka företagets framgång. Men hur tar du som Controller rollen som en strategisk partner till ledningen? Vi ger våra tips!

evolutionen av controllerrollen

Controllerrollen innebär inte enbart hanteringen av den strategiska förflyttningen av bolagets tillväxt genom finansiell planering och analys, utan tar även en aktiv roll i att driva innovation, digitalisering och affärsutveckling för att säkerställa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft. I dagens affärsklimat ligger fokus på lönsamhet snarare än tillväxt. Controllers pressas att använda nya BI-verktyg, förbättra rapportering och finansiella processer, men det räcker inte hela vägen. Precis som organisationsförändringar inte alltid löser företagens underliggande utmaningar, är inte heller nya BI-system svaret på lönsamhetsfrågor. När företagsbehov och Controllers uppgifter inte stämmer överens ökar sannolikheten att företag inte lyckas med förflyttningen mot lönsamhet.

Snabba samhällsförändringar och automatisering av processer ställer nya krav på ekonomistyrningen. Betydelsen av att skapa en datadriven organisation som snabbt kan ställa om och anpassa sig till förändringar i omvärlden, är av stor vikt. Det krävs en klar vision, datastrategi och modet att agera trots ofullkomlig datakvalitet. Det innefattar kompetensutveckling, kulturändring, rätt verktyg och att automatisera rätt saker.

En annan trend är att hållbarhetsarbetet blir alltmer centralt i dagens organisationer. Från att många företag sett det som något onödigt ont ser allt fler organisationer hållbarhetsarbetet som en viktig del av företagets strategi, där man vill kunna mäta effekter på miljö och samhälle. Detta framhäver också vikten av att skapa en datadriven organisation som arbetar effektivt med data i alla led.

Den ständigt föränderliga arbetsmiljön gör det nödvändigt för Controllers att ständigt anpassa och utveckla sina kunskaper och när repetitiva uppgifter automatiseras frigörs tid för andra arbetsuppgifter. Det är en möjlighet för Controllern att kliva in och ta en värdefull position.

 

Så tar du som Controller rollen som en strategisk partner till ledningen?

 1. Var nyfiken
  Nyfikenhet för organisationen samt en förståelse för företagets affärsmodell, kärnverksamhet och hur varje avdelning bidrar till affärsstrategin, är nycklar för att bli en insiktsfull samarbetspartner. Först då kan du förstå företagets styrkor och svagheter och kan utveckla effektiva strategier för att förbättra lönsamheten. Genom att hålla ett tätt samarbete med andra funktioner på bolaget får du en bredare förståelse för verksamhetens ekonomiska prestationer och utmaningar. Om du använder denna information på ett värdefullt sätt blir du snart en insiktsfull strategisk partner till ledningen.
 1. Dataanalys och systemexpertis
  I vår datadrivna värld är Controllerns styrka att vara skicklig på att analysera och tolka data på ett sätt som kan hjälpa till att ta strategiska beslut. Dessutom digitaliseras allt fler delar av ekonomifunktionen. Det innebär att kunskap om hur systemen är uppbyggda och kopplade till varandra blir allt mer viktigt, och det är inte alltid IT som äger den frågan. Med ökad teknologisk utveckling är det viktigt för Controllers att hålla sig uppdaterade med de senaste verktygen och programvarorna, som AI, maskininlärning och analys, för att effektivt förstå och hantera bolagets affärsprocesser.
 2. Kommunicera mera
  För att ta den strategiska positionen där du är bryggan mellan företagets många olika avdelningar, blir det allt viktigare att kunna skapa engagerande presentationer med begriplig information för alla i bolaget. Våga släpp taget om excel och anpassa utskick och möten utefter mottagaren. Det betyder att det blir allt viktigare att tänka på allt från grafisk utformning till hur och när informationen landar bäst. Det gäller att skräddarsy budskapet utefter mottagarens kunskapsgrad och lyfta relevanta punkter, utan att dras ner i detaljerna. Genom att skapa en stark koppling mellan siffrorna och företagets olika fokusområden blir Controllern mer värdefull och relevant för organisationen. Ett kvitto på att man kommunicerar på ett bra sätt är att man får många frågor från övriga delar av verksamheten, och inte bara från ditt närmaste team.
 3. Att utbilda och ta ledarskap
  Controllerrollen innebär mycket spenderad tid på att förklara utfall och korrigera datafel som uppstår på grund av kunskapsbrist vid registrering av data. Genom att investera tid på att utbilda organisationen i hur processer, system och rapporter är sammankopplade, kan du frigöra tid från att svara på grundläggande frågor och istället leda samtalen till mer insiktsfulla diskussioner om företagsstyrning.
 4. Förståelse för affärsrisker
  En Controller bör också kunna identifiera potentiella affärsrisker och utveckla strategier för att hantera dem. Detta inkluderar att förstå den ekonomiska miljön, regleringar, konkurrenters beteende och andra externa faktorer som kan påverka företaget.
 5. Mod
  För att vinna dina medarbetares förtroende måste du ha mod att stå upp för dina åsikter. Våga föreslå till ledningen om du märker att ett beslut verkar felaktigt och föreslå nya lösningar. Ditt förändringsarbete börjar även med dina intentioner. Var en supporter och visa att du finns där för att hjälpa till och inte för att slå ner andras förslag. Det gäller att vara ett positivt stöd till ledningen samtidigt som du belyser risker. Om du lyckas skapa en balans däremellan skapar du förutsättningar för ett starkt ledarskap som Controller, utan att vara beslutsfattare.

 

Våra rådgivare är ditt expertstöd i allt som rör ditt arbetsliv, råd kring vilken kompetens ert bolag behöver utifrån rollens ansvarsområden eller inför den förändringsresa ni går igenom. Hos oss kan du räkna med stort engagemang och hög kvalitét i process och urval.

Med lång erfarenhet inom rekrytering och med ett stort nätverk av kandidater kan vi hjälpa dig som söker nya medarbetare för att utveckla ditt team.

Tveka inte att ta kontakt med oss på Gazella vid frågor eller funderingar!

 

Mer från bloggen

Evolutionen av Controllerrollen

Vi lever i en snabbföränderlig tid där digitalisering, AI och ökat hållbarhetsfokus påverkar företagen. Som nyckelroll och bollplank till ledningen spelar Controllern en viktig roll...

evolutionen av controllerrollen

Fördelar med att jobba som ekonomikonsult

Att arbeta som ekonomikonsult är idag en relativt vanlig anställningsform som ger en fantastisk möjlighet att snabbt bygga på sig en hel del erfarenhet. Det...

Fördelar med att vara ekonomikonsult