Rekrytering inom ekonomi

Behöver du rekrytera en ekonom?


Gazella är specialister på rekrytering inom ekonomi – Vi hjälper företag att bygga starkare ekonomifunktioner. Som nischad aktör inom ekonomi har vi god förståelse för alla ekonomifunktionens roller, på alla olika nivåer och vi har lång erfarenhet av att hitta rätt kompetens till våra klientbolag.

Att rekrytera rätt personal kan vara en utmaning och det finns många fördelar med att ta hjälp av ett rekryteringsföretag. Ni  frigör tid så ni kan fokusera på er kärnverksamhet och får samtidigt tillgång till ett brett nätverk av ekonomer. Framförallt får ni hjälp av erfarna rekryterare med att identifiera och attrahera den kompetens ni söker samt matcha kandidatens drivkrafter med företagets kultur och vision, som är så viktigt på dagens arbetsplatser.

Låt oss hitta rätt ekonom för ert företag! 

REKRYTERINGSTJÄNST

  • Gazella erbjuder rekryteringstjänster för roller på både junior och senior nivå.
  • Vår rekryteringsprocess och metodik är utformad för att garantera snabbhet, flexibilitet och precision i varje uppdrag och vi bistår även med rådgivning under hela processen om så önskas.
  • Vårt engagemang i varje process gör att våra klienter kan fokusera på sin kärnverksamhet och samtidigt minimera de risker som en rekrytering kan innebära.
  • I rollen som partner åt våra klientbolag tar vi även ansvar för att bemöta alla inblandade kandidater på ett professionellt sätt för att deras upplevelse ska bli så positiv som möjligt, oavsett utfall i rekryteringsprocessen.

REKRYTERINGSPROCESSEN

 

1. BEHOVSANALYS REKRYTERING

Vid uppstart av en rekryteringsprocess genomförs informationsinhämtning och behovsanalys hos klienten. En kandidatprofil som ligger till grund för uppdraget definieras och sekretessnivån fastställs i samråd med uppdragsgivaren. Vid detta tillfälle får vi möjlighet att skapa oss en uppfattning om den miljö, både den professionella och sociala kontexten, som den nya medarbetaren ska verka i. Det är viktigt att förstå den rekryterande chefens önskemål, men också teamet, för att ha bättre möjlighet att hitta rätt kandidat. Gazella erbjuder även rådgivning kring vilken profil som är lämplig utifrån tjänstens ansvarsområde, ifall det önskas.

2. SEARCH REKRYTERING

Vi utför sökningar i professionella nätverk, på identifierade relevanta företag, i Gazellas interna searchverktyg och i externa databaser. Majoriteten av Gazellas kandidater genereras genom vår searchprocess, medan en liten del genereras genom annonsering för att öka urvalet. Då vi kontinuerligt träffar och intervjuar ekonomer förutsättningslöst har vi goda förutsättningar för att leverera kompetenta och kvalitetssäkrade kandidater snabbt.

3. INTERVJU UTFÖRS AV VÅRA REKRYTERINGSKONSULTER

För att säkerställa hög kvalitet i varje uppdrag arbetar vi i specialiserade team som består av en manager samt en rekryteringskonsult. Gazellas specialister har lång operativ erfarenhet från seniora roller inom ekonomifunktionen vilket möjliggör att vi kan genomföra interna utbildningar för våra rekryteringskonsulter inom dessa områden. Tack vare denna interna kompetens kan Gazellas specialister även kvalitetssäkra kravprofiler gentemot ansvar för specifika roller, utföra analys av den funktion som kandidaten ska arbeta inom samt vara ett viktigt stöd vid kvalitetssäkring och intervjuer. Under intervjuer fastställer vi att kravprofilen matchar väl med organisationskulturen och för att bättre kunna jämföra befattningens kvalifikationer med respektive kandidat kan vi även tillämpa kompetensbaserad intervjumetod. Efter att ett första urval gjorts presenteras kandidaterna för klienten som sedan väljer ut vilka kandidater som ska bjudas in till klientbolaget för ytterligare intervjuer, medan Gazella sköter intervjubokningen flexibelt och smidigt för alla parter.

4. KVALITETSSÄKRING VID REKRYTERING

Om uppdragsgivaren önskar så hjälper Gazella till med ytterligare kvalitetstester för att säkerställa kandidaternas förmågor. Vår kvalitetssäkring av slutkandidater inkluderar erbjudande om referenstagning, personlighetstest och färdighetstest. Vi erbjuder även helhetsomfattande personlighetsbedömning med djupintervju utförd av legitimerad psykolog samt kreditupplysning och utdrag ur belastningsregistret. Gazellas rekryteringskonsulter har akademisk bakgrund inom ekonomi eller personalvetenskap och är certifierade i ovan nämnda tester, som utförs i samarbete med vår partner Cut-e.

5. VÅRT ANSVAR SOM ER REKRYTERINGSPARTNER

När klienten till slut genomfört sitt urval och sin bedömning erbjuds slutkandidaten en anställning hos klientbolaget. För att säkerställa en positiv kandidatupplevelse för alla som varit inblandade tar Gazella, som rekryteringspartner, ansvar för att bemöta och återkoppla till samtliga kandidater fram till dess att rekryteringsprocessen slutförs. Searchprocessen fortgår kontinuerligt under tiden för att kompensera vid eventuellt oförutsett kandidatbortfall.

6. UPPFÖLJNING OCH REKRYTERINGSGARANTI

Vi följer upp samtliga tillsättningar för att säkerställa att varje rekrytering resulterat i ett positivt utfall, samt för en dialog för att garantera att samarbetet förblir framgångsrikt. Vi erbjuder även våra klienter en rekryteringsgaranti vilket innebär en kostnadsfri nyrekrytering om en kandidat mot förmodan inte uppfyller överenskomna kvalifikationer eller säger upp sin anställning inom en överenskommen period.

Vill ni prata rekrytering? Välkommen att kontakta oss.

Gustav Krieger Gazella