Interim Management

 

Behöver du en interim manager inom ekonomi, snabbt? Då har du kommit rätt.

Gazella har ett brett kontaktnät av seniora underkonsulter. Vi kan presentera tillgängliga konsulter redan inom 24h från att du kontaktat oss. Låt oss presentera de erfarna cheferna, förändringsledare eller specialister som passar just ert företag och situation.

 

 

 

INTERIM MANAGEMENT

  • Vi erbjuder våra klienter interima chefer eller specialister vid uppkomna utmaningar och tidsbegränsade behov.
  • Oavsett vilket projekt, förändringsarbete eller uppdrag som ska genomföras hjälper Gazella er att hitta rätt nyckelperson. Det kan även gälla under en pågående rekryteringsprocess, ett vikariat eller vid arbetstoppar och årsbokslut.
  • Vi har både förmågan samt ett stort nätverk av konsulter inom Interim Management för att förse er med den mest lämpade underkonsulten.
  • Utifrån de fastställda kraven avseende lämpliga erfarenheter, egenskaper och kompetenser kan vi med ett kraftfullt searchverktyg söka igenom ett omfattande nätverk av erfarna managers i ledande befattningar.
  • Våra Interim Managers har spetskompetens och är specialister på att driva förändring och skapa resultat inom sina respektive expertområden.

 

 

interim management möte

PROCESS FÖR INTERIM MANAGEMENT

1. BEHOVSANALYS OCH SEARCH

När en förfrågan inkommer till Gazella krävs ett strukturerat förarbete i nära samråd med uppdragsgivaren. Under ett möte diskuterar vi det projekt eller arbete som ska utföras, samt vilka övriga krav som klientorganisationen ställer på konsulten. Denna informations- och behovsanalys är avgörande för att vi ska kunna kartlägga ert behov och efterfrågade kompetenser, för att sedan guida er till den mest lämpade underkonsulten. Efter detta steg börjar searchprocessen i vårt nätverk av interima chefer. Utifrån den fastställda kravprofilen genomförs omfattande sökningar i Gazellas interna searchverktyg, externa databaser och professionella nätverk. Gazella har genom kartläggning ett stort nätverk av konsulter som vi håller kontakten med. Detta proaktiva arbete ger oss tillgång till rätt kompetenser för att kunna stötta våra klientbolag vid varje personalbehov. Detta långsiktiga åtagande kräver stort engagemang, samt välutvecklade och uppdaterade system.

2. INTERVJU & KVALITETSSÄKRING

De potentiella konsulterna som identifieras kvalitetssäkras genom intervju om uppdraget där minst en av Gazellas utbildade rekryteringskonsulter, med hjälp från en senior specialist, säkerställer kandidatens kompetenser. Vi arbetar i väldigt stor utsträckning med personliga rekommendationer och prioriterar personlig kontakt för bedömningar av potentiella konsulter. Vi tar kvalitetssäkring seriöst och arbetar kontinuerligt med detta för att säkerställa att endast de allra bästa kandidaterna presenteras för våra klienter.

3. AVTAL & UPPFÖLJNING FÖR INTERIM MANAGEMENT

När uppdragsgivaren slutligen fått chansen att träffa de utvalda konsulterna skrivs ett avtal för uppdraget, men ofta förlängs uppdraget om det mot slutet visar sig att ett behov kvarstår. Då Gazella arbetar med underkonsulter är våra löpande kvalitetssäkringsrutiner utformade för att kunna ha en löpande kontakt med såväl den ansvarige uppdragsgivaren som den tillsatta konsulten under hela uppdraget. Om de överenskomna kvalifikationerna för en konsult mot förmodan visar sig vara ouppfyllda ersätter vi konsulten skyndsamt utan extra kostnad.

Vill ni prata interimslösningar? Välkommen att kontakta mig!

Caroline-Wettermark-Gazella interim-Management