Cash manager

Hur ser kontanthanteringen ut på bolaget? Det vet bolagets cash manager.

Cash manager arbetsuppgifter

Som cash manager är du specialiserad på att övervaka kontanthanteringen i en verksamhet. Du arbetar med områden såsom bokningsförfaranden för betalningar och återbetalningar eller administration av bankkonton. Cash managers – eller kontantförvaltare – behövs i en mängd olika organisationer eller företag som arbetar med finansiella tjänster.

Ansvar för en Cash manager

Särskilda ansvar för en cash manager kan komma att variera beroende på bransch. Allmänna arbetsuppgifter kan omfatta övervakning av annan personal och tillhandahållande av utbildning, säkerställa överensstämmelse med lokala, statliga och federala lagar och hjälpa till med en organisatorisk ekonomi, allt för att säkerställa driften och utvecklingen av kontanthanteringen.

Cash managers kan också utvärdera affärsresultat och rekommendera metoder för att effektivisera verksamheten. De kan också hjälpa till med årliga revisioner, med stängningsprocessen för ränteinkomster och betalningar och utvecklingen av en årlig budget. Kontantförvaltare kan hantera processen för dagliga betalningar för lön och utgifter samt hjälpa personal för att säkerställa att utgifterna betalas i rätt tid.

Du ska även kunna lösa problem relaterade till betalning eller återbetalning. Du ska kunna utveckla teamets samarbetsmiljö och se till att personalen informeras om organisatoriska initiativ.

Cash managers kompetens

Kompetensmässigt kommer du att behöva en kandidatexamen för att arbeta som Cash manager, där vissa arbetsgivare föredrar en magisterexamen i ekonomi eller en MBA. Vanligt är också att arbetsgivaren söker efter kandidater med relevanta certifieringar.

Precis som i andra specialistroller är även vissa personliga egenskaper av största vikt. Utmärkt analytisk förmåga är en viktig tillgång för dig som cash manager, eftersom de ansvarar för att utvärdera information och utveckla prognoser. Kontantförvaltare bör ha stark kommunikationsförmåga för att kunna hålla god kontakt med interna och externa intressenter, inklusive leverantörer. De bör också ha starka projektledningsförmågor för att effektivt genomföra processförändringar, övervaka personal eller hantera olika finansiella portföljer, till exempel band eller offentlighet.

Rekrytering och interim inom ekonomi och finans

rekrytering

Rekrytering

Gazella är specialister på rekryteringar av roller till alla nivåer inom ekonomi och finans.

Läs mer
Rekrytering
Executive Search

Executive search

Gazella besitter kompetensen och metodiken för att erbjuda exekutiva rekryteringstjänster med full konfidentialitet.

Läs mer
Executive search
Interim

Interim

Gazella är specialister på bemanning av kvalitetssäkrade konsulter till tidsbegränsade uppdrag inom ekonomi och finans.

Läs mer
Interim
Interim Management

Interim management

Gazella erbjuder seniora underkonsulter till uppdrag och projekt där det krävs en interim manager, förändringsledare eller specialist.

Läs mer
Interim management

Kontakta oss gärna

  • Namn:
  • E-post:
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.