Koncernredovisningschef

Huvudansvaret för redovisningen i koncernen vilar på koncernredovisningschefen  

Vad gör en Koncernredovisningschef?

Att ta ett övergripande ansvar för koncernens redovisning, finansiella rapporter och dess processer är i huvudsak fokus för koncernredovisningschefen. Du leder och entusiasmerar andra medarbetare inom redovisning och ser till att rätt uppgifter tas fram i syfte att kunna redovisa rätt rapporter för verksamhetens utveckling.

Som koncernledningschef har du erfarenhet av att ha tagit ansvar för olika lämpliga IT-system liksom ha förmågan att ställa krav för utveckling av dessa ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Bokslutsarbete och extern rapportering är del av ansvaret i rollen. Som betydande i en som oftast koncernledning och ekonomifunktionens ledningsgrupp behöver du kunna hantera och ge olika instruktioner och stöd inom koncernen. Ofta behöver du kunna se mönster i redovisningen för att kunna effektivisera processer och utveckla, samt vara kritisk till hur redovisningen kan utvecklas och förbättras.

Vad krävs av en Koncernredovisningschef?

Rollen kräver flera olika egenskaper, erfarenheter och kunskaper. Du ska ha god kontroll på regelverksfrågor och besitta god erfarenhet inom årsredovisning. Som koncernledningschef har du erfarenhet av att ha tagit ansvar för olika lämpliga IT-system liksom ha förmågan att ställa krav för utveckling av dessa ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Bokslutsarbete och extern rapportering är del av ansvaret i rollen. Som betydande i en som oftast koncernledning och ekonomifunktionens ledningsgrupp behöver du kunna hantera och ge olika instruktioner och stöd inom koncernen. Ofta behöver du kunna se mönster i redovisningen för att kunna effektivisera processer och utveckla, samt vara kritisk till hur redovisningen kan utvecklas och förbättras.

Koncernredovisningschefen behöver ha ett utåtriktat sätt att arbeta och vara högst kommunikativ för att kvalitativt kunna ha kontakt med externa revisorer och hålla god och nära kontakt med ekonomiledningen över koncernens olika bolag.

Du är en ledare som förväntas driva en redovisningsfunktion och andra medarbetare i rätt riktning och du ska vilja, känna dig trygg i och vara van att ha personalansvar.

Ansvaret kräver god kunskap i regler och lagar och oftast behöver du ha erfarenhet av redovisning på internationell nivå.

För att kunna axla ansvaret på ett bra sätt är det av största vikt att du är proaktiv, strukturerad, kan jobba självständigt och vilja utveckla andra och verksamheten.

Utbildning och erfarenhet

Du som koncernredovisningschef har en högre ekonomisk utbildning riktat mot redovisning. Du har erfarenhet av att ha arbetat inom revision och har också själv drivit en redovisningsfunktion.

Kanske är du vår nästa rekrytering som koncernredovisningschef?

 

 

Rekrytering och interim inom ekonomi och finans

Rekrytering

Gazella är specialister på rekryteringar av roller till alla nivåer inom ekonomi och finans.

Läs mer
Rekrytering
Executive Search

Executive search

Gazella besitter kompetensen och metodiken för att erbjuda exekutiva rekryteringstjänster med full konfidentialitet.

Läs mer
Executive search
Interim

Interim

Gazella är specialister på bemanning av kvalitetssäkrade konsulter till tidsbegränsade uppdrag inom ekonomi och finans.

Läs mer
Interim
Interim Management

Interim management

Gazella erbjuder seniora underkonsulter till uppdrag och projekt där det krävs en interim manager, förändringsledare eller specialist.

Läs mer
Interim management

Kontakta oss gärna

  • Namn:
  • E-post:
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.