Så bemöter du de höga förväntningarna på dig som ekonomikonsult

Som ekonomikonsult verkar du inte endast som en expert för företaget inom ditt område under en viss period, utan du kan också vara en katalysator för förändring. Det ställs höga förväntningar på dig, där du snabbt ska anpassa dig till företagskulturen, nya situationer och bidra till företagets framsteg. Hur undviker du de vanliga missförstånden kring uppdragets omfattning eller hanterar om uppdraget drastiskt ändrar fokus? I den här artikeln utforskar vi dessa utmaningar!

så bemöter du de höga förväntningarna på dig som konsult

Rekrytering av en ekonomikonsult sker ofta plötsligt, och det kan hända att personalen på bolaget uppfattar att du som konsult kommer in utan förvarning. Detta kan ibland skapa en atmosfär av osäkerhet och skepsis bland företagets personal, speciellt om man ska driva förändringsarbete. Statistiska observationer antyder även att konsultuppdrag ofta visar sig ha ett annat fokus än konsultens ursprungliga förväntan innan uppdragets start. Sådan dynamik kan leda till en divergerande syn mellan uppdragsgivaren och konsulten gällande uppdragets olika målsättningar, vilket inte bara kan framkalla irritation utan även skapa en missvisande förväntan på konsultens roll och prestation. Detta kan i sin tur riskera framgången för uppdraget.

En vanlig fallgrop är att man antingen är oerfaren som ekonomikonsult eller har en oerfaren uppdragsgivare. För att säkra en gemensam bild av konsultuppdraget krävs att man tar initiativ för att skapa ömsesidig förståelse, vilket bidrar till att minska missförstånd och optimera uppdragets framgång. Även om det låter enkelt, kan det vara en utmaning i praktiken.

Här kommer några av våra bästa råd för att garantera ett lyckat uppdrag!

 

En tydlig uppdragsbeskrivning

En tydlig arbetsbeskrivning är en kritisk del av varje konsultuppdrag. Den ger en överblick över förväntningarna på dina ansvarsområden samt projektets mål. En välformulerad arbetsbeskrivning ger dig möjlighet att planera och strukturera ditt arbete, hantera din tid effektivt och säkerställa att du uppfyller dina leveranskrav. Det är också en viktig grund för kommunikationen med ditt team och ledning, eftersom det klargör vad de kan förvänta sig av dig. Se till att arbeta förebyggande mot missförstånd genom att tillsammans med både konsultbyrå och uppdragsgivare skriva ner en tydlig uppdragsbeskrivning och stämma av att alla parter har samma bild redan innan uppdragets start.

En tydlig arbetsbeskrivning:

  • Sätter uppdragets olika målsättningar i fokus
  • Definierar dina uppgifter tydligt
  • Specificerar tidsbegränsningen
  • Sätter även tydliga avgränsningar, vad som står utanför uppdraget

 

Förankring av dig som ekonomikonsult

Förankring av dig som ekonomikonsult och uppdraget är uppdragsgivarens ansvar, ändå kan det ske att det landar hos dig. Underlätta uppdraget genom att skapa en god dialog med medarbetare och ledning för att förstå deras perspektiv, utmaningar och mål. Det är avgörande för att skapa en gemensam vision och acceptans för ditt uppdrag. Genom god interaktion med teamet kan du uppmuntra en öppen kommunikation och bygga förtroende, vilket gör det lättare att implementera nya idéer och processer.

För att säkra att uppdragets fokus håller en kontinuitet och att du och uppdragsgivaren är överens om riktningen, är regelbundna avstämningar av stor vikt. Oavsett om dessa möten sker fysiskt eller genom skriftlig kommunikation, är vårt tips att varje vecka tillhandahålla en översikt av dina åtgärder. Detta kan till exempel genomföras i form av en veckorapport, där du framhäver dina uppnådda resultat och på så sätt proaktivt hantera eventuella frågor. Genom denna metod kan du effektivt säkerställa en öppen och tydlig kommunikation genom uppdragets gång. På detta sätt dokumenterar du också ditt uppdrag under tidens gång.

 

Onboarding

Onboardingprocessen är inte bara en introduktion till företaget och dess riktning. Som konsult innebär onboarding att snabbt få insikt i organisationens struktur, dess kärnverksamhet och aktuella projekt. Detta innefattar att lära sig företagets kultur, verktyg och system samt att förstå beslutsprocesserna. En bra onboarding skapar möjlighet att bygga nätverk, identifiera nyckelpersoner och skapa starka nya arbetsrelationer. Genom att se till att du har tillgång till alla verktyg du behöver på plats så tidigt som möjligt, underlättar du för dig själv att tidigt börja leverera.

Checklista innan du påbörjar ditt uppdrag:

  • Säkerställ att alla inblandade har samsyn kring vad som gäller angående arbetsplats, dator, telefon och annat du kan behöva till din första arbetsdag.
  • Stäm av att uppdragsgivaren säkrar access till interna system och licenser där det anses behövas för att lyckosamt kan starta ditt uppdrag.
  • Finns överlämning att ta del av, vart hittar du dessa? Kommer du få upplärning av personal på plats? Av vem i så fall?
  • Finns det någon utbildning, interna kurser eller dokumentation du bör ta del av eller kolla igenom för att starta ditt uppdrag på bästa sätt?
  • Bonus: Ta en lunch/fika med någon på bolaget innan du startar för att få en känsla för bolagets kultur.

 

Att komma in i kulturen

Att komma in i en etablerad företagskultur som ekonomikonsult, särskilt när man endast är där på ett tidsbegränsat uppdrag, kan vara en utmaning. Du kastas in i en redan etablerad arbetsmiljö och förväntas snabbt anpassa dig, samtidigt som du ofta förväntas leverera resultat från dag ett.

Först och främst bör du observera företagskulturen noga och försöka anpassa dig. Notera hur teammedlemmar interagerar, vilken ton de använder i kommunikationen, vilka klädkoder som följs, och vilka oskrivna regler som verkar finnas. Jobbar exempelvis de flesta på kontoret tre dagar på plats och två dagar hemma per vecka, kan det vara bra att göra likadant. För det andra, försök att bygga relationer med dina tillfälliga kollegor. Ta tid att lära känna dem, både professionellt och personligt, om det är lämpligt. Att delta i sociala aktiviteter kan vara ett effektivt sätt att bygga starkare band.

Även om du kanske inte är en permanent medlem av teamet, är du fortfarande en del av företaget under ditt uppdrag. Genom att visa att du värdesätter och respekterar företagets kultur kommer du kunna komma dina kollegor närmre och därmed underlätta din integration. Kom ihåg att varje företag är unikt, så vad som fungerar på ett uppdrag kanske inte fungerar på ett annat. Var beredd att anpassa dig och lära av varje ny upplevelse.

 


 

Gazella arbetar med rekrytering & interimstjänster, med ekonomen i fokus. Vi arbetar i specialiserade team inriktade på; chefspositioner, controlling och löpande redovisning.

Våra erfarna rekryteringskonsulter och personalvetare arbetar nära våra experter med lång operationell linjeerfarenhet. Vi har kompetensen som krävs för att förstå vilka kunskaper och egenskaper som behövs för att nå framgång i ekonomifunktionens alla olika positioner.

Gazella är din partner genom karriären. Våra rådgivare är ditt expertstöd i allt som rör ditt arbetsliv.

Tveka inte att ta kontakt med oss på Gazella vid frågor eller funderingar!

 

Mer från bloggen

Evolutionen av Controllerrollen

Vi lever i en snabbföränderlig tid där digitalisering, AI och ökat hållbarhetsfokus påverkar företagen. Som nyckelroll och bollplank till ledningen spelar Controllern en viktig roll...

evolutionen av controllerrollen

Fördelar med att jobba som ekonomikonsult

Att arbeta som ekonomikonsult är idag en relativt vanlig anställningsform som ger en fantastisk möjlighet att snabbt bygga på sig en hel del erfarenhet. Det...

Fördelar med att vara ekonomikonsult