Gazella som karriärspartner

Vi erbjuder roller som passar alla – oavsett om du söker en fast tjänst eller konsultuppdrag. Gazella är en långsiktig karriärspartner under hela din karriär.

FLERA VALMÖJLIGHETER

Vi har klienter av varierande storlek som är verksamma inom flertalet olika branscher och tack vare detta har vi möjligheten att erbjuda våra kandidater anställningar och tidsbegränsade uppdrag inom många olika områden och nivåer. Vi kan vara din långsiktiga karriärspartner under karriären genom att erbjuda ett stort utbud av jobbmöjligheter.

Läs mer om varje alternativ längre ned på denna sida.

1. REKRYTERING VIA GAZELLA

Gazella har en väl beprövad rekryteringsprocess som är framtagen för att på bästa möjliga sätt hjälpa våra kandidater och klienter till en passande lösning, både i exekutiva processer med full konfidentialitet och mer juniora annonserade roller.

Möjligheter: Rekrytering

Våra kandidater söker varje dag nya utmaningar, företag och branscher för att vidareutvecklas eller ta nästa steg i sin karriär. För dig som söker en stadigvarande arbetsplats kan en rekrytering via Gazella vara vägen till drömjobbet.

Hur fungerar en rekryteringsprocess?

I varje process fastställer vi en kravprofil, tillsammans med den aktuella klienten, som sedan ligger till grund för rekryteringsprocessen. Kandidater söks genom olika nätverk, interna databaser och till viss del genom jobbannonsering. De kandidater som bäst matchar klientens behov kallas till intervju hos Gazella. Efter detta steg presenterar Gazella de mest lämpade kandidaterna för klienten. Avslutningsvis väljer klienten ut den kandidat som erbjuds anställning efter kvalitetssäkring och referenstagning.

Mer om rekrytering 

2. KONSULT VIA GAZELLA

Idag har vi cirka 60 interimskonsulter som arbetar hos våra klientbolag, men som är anställda hos Gazella. Dessa medarbetare är Gazellas ambassadörer och vårt mål är att alla våra konsulter ska känna sig som en del av vårt team, även om vi inte sitter på samma kontor.

Möjligheter: Interim

Anställningsformen interim ger dig möjligheten att testa på spännande tjänster, bolag och branscher under en begränsad tidshorisont. För många är detta ett värdefullt sätt att få lära sig mer, utvecklas i sin yrkesroll eller pröva något nytt som konsult. Ett interimsuppdrag kan även vara vägen till en fast anställning, då du som konsult ofta erbjuds att fortsätta din tjänst som fast anställd efter avslutat uppdrag.

Hur fungerar en interim konsultprocess?

Processen för tillsättning av ett interimsuppdrag är ofta kort och startdatumet omgående. Som anställd konsult har du en ansvarig kontaktperson på Gazella som du har löpande kontakt och uppföljning med. Varje kvartal ordnas dessutom ett konsultevent där anställda på Gazellas kontor och alla interimskonsulter får träffas, umgås och dela med sig av erfarenheter. Ett flertal av våra konsulter har återkommande jobbat för Gazella på uppdrag hos olika klientbolag under en längre tid.

Mer om Interim

3. INTERIM MANAGER VIA GAZELLA

Idag har vi cirka 25 interima managers som arbetar hos våra klientbolag. Vi är ständigt på jakt efter erfarna chefer till interima konsultuppdrag i ledande befattningar. Vårt nätverk av Interim Managers efterfrågas av kunder vid hastiga organisationsförändringar, vikariat vid föräldraledighet eller vid projekt inom till exempel change management.

Möjligheter: Interim Manager

Som Interim Manager via Gazella ges du möjlighet att ta dig an nya utmaningar hos våra klienter. Uppdragen är tidsbegränsade och varierande men ger dig som erfaren konsult chansen att driva förändring och snabbt skapa resultat inom ditt expertområde.

Hur fungerar en Interim Management-process?

Gazella kan genom sitt stora nätverk av interima managers matcha kompetenser med klienters behov. Som Interim Manager blir du kontaktad av Gazella då vi får en in kundförfrågan inom ditt område. Genom att jobba som Interim Manager via Gazella jobbar du via ditt eget bolag på konsultbasis och väljer de uppdrag som du är intresserad av.

Mer om Interim Management

Registrera ditt cv

På Gazella är vi snabba – registrera ditt CV på under 30 sekunder för möjligheten att bli kontaktad om framtida uppdrag och nya utmaningar. Vi använder ditt CV för att hitta relevanta jobb för din profil. Genom att gå vidare i processen nedan och trycka på knappen "Registrera CV" godkänner du att vi samlar in och lagrar dina personuppgifter.