Regelverksspecialist

Regelverk i sin kompetensportfölj, med möjligheten att guida verksamheten rätt – det är regelverksspecialistens uppdrag

Regelverksspecialist arbetsuppgifter

Arbetar med compliancearbete och hantera, analysera den samlade regulativa datan och dokumentationen av dess data. Juridisk rådgivning inom regelverk utifrån ett  strategiskt perspektiv.

Exempel på arbetsuppgifter

  • Bevaka och analysera regelverk (förordningar, direktiv, lagar etc) inom ditt ansvarsområde
  • Assistera i framtagande av business case och förslag för nya och kommande regelverk
  • Delta i konsult och transaktionsuppdrag
  • Agera som stöd i regelverksfrågor samt informera kundteam och revisionsteam om relevanta regler

Ofta handlar det om att producera och vidmakthålla regelverk och publikationer för underhållsinformation men också att utveckla och uppdatera rutiner och regelverk på en övergripande nivå.

Olika verksamheter kräver olika regler och lagar, det är därför av vikt att kunna vara i samråd med kunder och olika typer av branscher och verksamheter för att kunna göra ett kvalitativt och hållbart arbete. Ofta kräver rollen också att kunna utarbeta och genomföra utbildningar inom gällande regelverk, bestämmelser och verksamhetsmodell. Du ska kunna arbeta med kompetenshöjning inom ditt område för att driva verksamheter framåt.

Regelspecialist komptens

Du har breda och djupa kunskaper i finansiella regelverk. Du behärskar att driva tekniska uppdrag inom området regelverk samt agera tekniskt systemstöd inom befintliga kundbeställningar. Du är en del av ett regelverksteam och arbetet kräver stor samarbetsförmåga både internt och externt.

Din erfarenhet är central och god inom arbete kopplat till regelverk i komplement med en dokumenterad utbildning inom området. Viktiga egenskaper i rollen är att vara noggrann, ha en känsla för vad som är rätt och vara högst kommunikativ. Det är du som ska hålla verksamheten stadig när det gäller regler och lagar.

Gazella och rekrytering av regelverksspecialist

När det gäller alla våra kompetensområden vill vi gärna, och har möjligheten att berätta så mycket mer om hur vi jobbar och vad som är av vikt för oss i en rekryteringsprocess. Hur kan vi gå tillväga för att hitta den lämpligaste kandidaten för er? Vi ser fram emot att du hör av dig till oss med dina frågor.

Rekrytering och interim inom ekonomi och finans

rekrytering

Rekrytering

Gazella är specialister på rekryteringar av roller till alla nivåer inom ekonomi och finans.

Läs mer
Rekrytering
Executive Search

Executive search

Gazella besitter kompetensen och metodiken för att erbjuda exekutiva rekryteringstjänster med full konfidentialitet.

Läs mer
Executive search
Interim

Interim

Gazella är specialister på bemanning av kvalitetssäkrade konsulter till tidsbegränsade uppdrag inom ekonomi och finans.

Läs mer
Interim
Interim Management

Interim management

Gazella erbjuder seniora underkonsulter till uppdrag och projekt där det krävs en interim manager, förändringsledare eller specialist.

Läs mer
Interim management

Kontakta oss gärna

  • Namn:
  • E-post:
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.